Câu chuyện lịch sử 5

(Đại Chúng sưu tầm trên NET)

Chuyện Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc trong những năm 1954-1956
Nguyễn Mạnh Quang

21-Jun-2013
Đề tài Cải Cách Ruộng Đất đã từ lâu được xem như là một sự việc sai trái trầm trọng, đã bị chính quyền miền Bắc tự sửa sai. Dù vậy từ sau khi đất nước được thống nhất năm 1975, cho đến nay việc này vẫn còn bị lập đi lập lại, đem ra làm tấm bia để tấn công nhằm triệt hạ uy tín của chính quyền miền Bắc. Có lẽ vì những bài viết đó thường có thiên kiến chính trị, thiếu những sự kiện khách quan về sự việc, nên một số người thuộc thế hệ trẻ vẫn còn thắc mắc (xem lá thư đính kèm ở dưới cùng).
Chúng tôi cố gắng đưa ra những sự kiện, phân tích và so sánh theo nguyên tắc chuyên nghiệp để cung ứng thêm tài liệu và thêm một góc nhìn của lịch sử đối với vấn đề quan trọng này. Nếu các sự kiện trình bày có sự sai trái, chúng tôi xin sẵn sàng được nghe chỉ giáo một cách xây dựng. Nhưng nếu các sự kiện đưa ra có động chạm đến bất cứ một xu hướng chính trị nào, chúng tôi cũng xin đứng ngoài sự tranh cãi mang tính chất cảm tính. Trước hết, muốn phê phán một sự kiện lịch sử, thiết tưởng chúng ta nên tìm hiểu bối cảnh lịch sử của nó.
I. Bối Cảnh Lịch Sử Quanh Việc Cải Cách Ruộng Đất
Phần này trình bày nguyên nhân khiến cho tất cả các chính quyền cách mạng của các quốc gia đã từng  bị Giáo Hội La Mã thống trị đều phải thi hành  biện pháp quốc hữu hóa  toàn bộ tài sản của nó cũng như của băng đảng tay sai của nó vào ngay khi vừa mới  lên nắm chính quyền. Chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc chỉ là một trong các chính quyền cách mạng trên thế giới thi hành biện pháp quốc hữu hóa tất cả các động sản và bất động sản của các thế lực và cá nhân quyền thế trong các chế độ tiền nhiệm có cấu kết với Giáo Hội La Mã.
Để có thể  nói lên đầy đủ toàn bộ vấn đề  bài viết này sẽ gồm có các chủ đề về những khu rừng tội ác chống lại nhân loại và cướp đoạt ruộng đất của nhân dân các quốc gia mà quyền lực của Vatican đã vươn tới; về cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc trong những năm 1954-1956 cùng với một số sai lầm trong đó; và Vatican đã khai thác những sai lầm này để khỏa lấp tội ác của mình.
Bài viết này gồm có các chủ đề dưới đây:
1.- Vatican cướp đoạt ruộng đất và các tài sản khác của nhân dân dưới quyền
2.- Giáo Hội La Mã phóng tay cướp đoạt ruộng đất tại Việt Nam
3.- Những thủ đoạn Vatican sử dụng để cướp đoạt tuộng đất ở Việt Nam
4.- Các tân chính quyền CM bắt buộc phải thi hành chính sách cải cách ruộng đất
3.- Chính quyền cách mạng tại nhiều nước đã tịch thu toàn bộ tài sản kể cả ruộng đất của Giáo Hội La Mã bằng những biện pháp vô cùng đẫm máu.
4.- Việc chuẩn bị thi hành chính sách cải cách ruộng đất.
5.- Chính quyền miền Bắc thi hành chính sách cải cách ruộng đất
6.- Những sai lầm trong khi thi hành chính sách cải cách ruộng đất ở miền Bắc.
7.- So sánh với những biện pháp mạnh của các chính quyền cách mạng (như đã nói ở trên .
8.- Vatican khai thác tối đa những sai lầm trong việc tiến hành chính sách cải cách ruộng đất ở miền Bắc để khoả lấp tội ác cướp đoạt ruộng đất của nhân dân ta.
II. Chính quyền Miền Bắc Tiến Hành Thi Hành Chính Sách Cải Cách Ruộng Đất
Chính vì Vatican tham tàn và dùng đủ mọi  thủ đoạn để ăn cướp ruộng đất của nhân dân dưới quyền, cho nên tất cả các quốc gia đã từng bị  cưỡng bách phải năm  dưới ách thống trị của Giáo Hội La Mã một khi đã vùng lên cướp lại được chính quyền cũng đều thi hành biệt pháp quốc hữu hóa hay tịch thu tất cả ruộng đất (gọi là cải cách ruộng đât) và tất cả tài sản khá của “cái giáo hội khốn nạn” này cũng như của bọn tín đồ bản địa làm tay sai cho Vatican mà mục đích chính là đòi lại cho nhân dân những đất đai mà giáo hội và băng đảng bản địa tay saii của giáo hội đã ăn cướp được trước đó.
Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày trong các chương 15, 16, 17, 18, 19 và 20, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam. Các chương sách này đều có thể đọc online trên sachhiem.net:
Ngay từ năm 1953, khi nhìn thấy rõ viễn cảnh Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican sẽ  bị đánh bại và tan vỡ , Pháp sẽ phải công nhận chủ quyền độc lập của dân ta rồi rút quân về nước, các nhà lãnh đạo chính quyền Kháng Chiến Việt Nam đã nghĩ ngay đến việc phải thi hành chính sách cải cách ruộng đất mà họ đã dự tính và đề ra trong cương lĩnh chính trị ngay từ đầu thập niên 1940.

III. Kết Luận
Vấn đề cải cách ruộng đất là việc cần phải làm ngay sau khi hoàn thành lật đổ chế độ chính trị có liên kết với Giáo Hội La Mã (GHLM). Việc này đã được các quốc gia nạn nhân đều đã thi hành để đòi lại những ruộng đất và các bất động sản khác mà GHLM và tay chân của họ đã cướp đoạt trước đó. Tiếc rằng việc thi hành đã vấp phải một số sai lầm đáng tiếc như đã trình bày ở trên. Về việc đáng tiếc này, chính quyền miền Bắc đã mau chóng (chỉ hơn 1 năm sau) nhìn ra vấn đề, đã thành tâm công khai xin lỗi các nạn nhân, và sửa sai.
Thế nhưng, vấn đề lịch sử này đã bị các chính quyền Miên Nam và các binh đoàn văn nô con chiên của Giáo Hội La Mã người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại khai thác liên tục từ năm 1957 cho đến ngày nay. Họ làm cho việc đó sống lại, chuyện bé xé to và ngày càng lớn mãi theo thời gian, bằng những kỹ thuật tuyên truyền (nói láo) vô cùng siêu việt.
Nói về cái đặc tính siêu việt về tài nghệ nói láo này của Thanh Bộ Đức Tin (tức Bộ Máy Tuyên Truyền) của Giáo Hội La Mã, học giả Ca-tô Phan Đình Diệm nói rõ như sau:
“Hàng ngàn năm, để bưng bít và che dấu 7 chương tội đối ngọai và 1 chương tội đối nội là tám, nghệ thuật tuyên truyền của Giáo Hội Roma phải đạt đến chő cực kỳ ảo diệu, thiên biến vạn hóa, một nghệ thuật tuyên truyền thần thánh, một nghệ thuật tuyên truyền nhồi sọ tuyệt vời: Giáo Hội là Thánh, Giáo Hội là Mầu Nhiệm, Giáo Hội là Bí Tích, Giáo Hội là Hiền Thê của Đức Giê-su, Giáo Hội là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền, Giáo Hội là Vương Quốc của Thiên Chúa... Giáo Hội tự nhận cho mình hết tất cả những khái niệm cao cả thánh thiện, vừa linh thiêng siêu hình, vừa hữu hình thế tục, chẳng bỏ sót một phạm trù nào! Ngòai nghệ thuật tuyên truyền, Giáo Hội vẫn phải xây "vạn lý trường thành đức tin" và buông bức "màn sắt thần học" lên đầu đoàn chiên. Mỗi tòa giảng là một cái loa tuyên truyền, dựa vào khoa thần học phù phép, ảo thuật "núi tội thành con chuột" , "kẻ cướp mặc áo thày tu" và "quỷ Satan có diện mạo ông thánh." (33)
Vì thế mà nhà biên khảo Da-tô Charlie Nguyễn mới gọi Đạo Ca-tô là “đạo bịp”, ông viết:
 “Cho nên người ta gọi đạo Công Giáo là đạo bịp hay đạo dối, thật không sai chút nào. Nếu phải kể cho hết những chuyện bịp của Công Giáo chắc phải viết một tràng thiên tiểu thuyết thì may ra mới tạm đủ. Riêng về chuyện thánh Phêrô là giáo hoàng đầu tiên cũng có hàng chục chuyện bịp…” (34)
Miệng Giáo Hội La Mã Vatican gian manh và xảo quyệt như thế đó!  Do đó, chúng ta có thể nói rằng “Đừng tin những gì Giáo Hội La Mã và bầy chiên của giáo hội nói, mà hãy nhìn kỹ những gì chúng làm”.Phụ Đính:
From: Jason L
Sent: Monday, December 10, 2012 2:14 PM
To: toasoan@roadrunner.com
Subject: Cải cách ruộng đất.
Kính gởi trang điện tử Sách Hiếm. cùng kính bút giả S.H.
Tôi muốn tìm hiểu rõ về chính sách cải cách ruộng đất như thế nào? Sở dĩ mỗi lần nghe người ta lên án CS đã giết nhiều người trong chính sách đó, lý do nào mà đã như vậy, hay là những người lên án đó là thù nghịch rồi tuyên truyền.
Kính mong qúy bút giả nhất là GS Trần Chung Ngọc, GS Nguyễn Mạnh Quang đăng cho tài liệu về cải cách ruộng đất, cháu kính yêu cầu hai chú là vì những bài của hai chú rất khả tín, hay chĩ cho cháu những sách đả viết về đề tài trên.
Cháu muốn tìm hiểu rỏ ràng để có thể bình luận và đả kích những người chống cộng hay tuyên truyền vô căn cứ. Được như vậy, nơi đây cháu xin kính đa tạ và chúc sức khỏe.