Đọc tin trên mạng...

Rating:★★★★★
Category:Other


Đọc tin trên mạng...

K6 LS sưu tầm và giới thiệu  


Mơ ngủ giữa ban ngày.

Tôi đã cấu vào đùi đến chục cái, đau chảy nước mắt mà vẫn không dám tin cái điều này:
Móc túi, đâm người táo tợn vẫn được... thả về “theo dõi”.

Tránh voi thì đúng rồi. Nhưng chó, mèo, chuột... cũng phải tránh. Thậm chí tránh cả châu chấu.


Đọc xong thấy đau ở trong tim

Đây là đường link giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tại sao con trẻ bây giờ lại được "nuôi trồng" cẩu thả đến như vậy. Không thể đổ lỗi cho giáo dục, gia đình và xã hội được. Theo tôi hình như có điều gì khuất tất. 
Quý vị và các bạn có cao kiến gì không? 
Riêng tôi, tôi thấy nó đau tận trong tim.