BanTroi "đi chợ" Budapest



Thắng ngớ thăm Hung tháng 6/2010

Trên thành BudaDưới chân tượng Thánh István (Vua đầu tiên của Hung) tại Pháo đài Những Người Ðánh Cá - Halászbástya Trên thành Buda 14/6/2010
BalatonHồ Balaton 15/6/2010
RestaurantRestaurant 15/6/2010


Bắc bu thăm Hung tháng 8/2010
Trong dịp công tác, học tập tại Hungary (2-14/8/2010), Bắc bu K5 đã đến thăm các bạn Trỗi hiện đang sống tại Budapest

Tại nhà Tô ThắngTại nhà Tô Thắng 4/8/2010
Trên dòng Đa-nuýp (Duna)Trên dòng Đa-nuýp (Duna) - phía sau là nhà Quốc hội
Tại nhà Triều ngỗngTại nhà Triều ngỗng 6/8/2010



Bắc bu thăm Viên tháng 8/2010

Viên, 08/08/2010 - Dinh SchönbrunnTại Dinh Schönbrunn (Cung điện mùa hè)
Viên, 08/08/2010 - Khu trung tâm với các nghệ sĩ đường phốKhu trung tâm với các nghệ sĩ đường phố
Viên, 08/08/2010 - Tại 'Vườn bia' trong khu vui chơi PraterTại "Vườn bia"  của nhà hàng Schweizerhaus trong khu vui chơi Prater


Tiện thể đăng lại ảnh Quang Việt thăm Hung tháng 7/2006 cho nó "đủ đôi"

Budapest 30/7/2006Budapest 30/7/2006
Budapest 2/8/2006
Budapest 2/8/2006
Trong hầm rượu thành Ê-ghe (Eger) 1/8/2006Trong hầm rượu thành Ê-ghe (Eger) 1/8/2006




Free Web Counter