Giao ban Vườn Treo đột xuất Thứ Tư, 8/7

Start:     Jul 8, '09
Location:     Quán Vườn Treo - 281 Đội Cấn, HN

VTM thông báo:
HM.Phượng k6 c11 về VN một thời gian ngắn, không chủ động lắm về thời gian. Vì thế mong có dịp gặp gỡ với bạn Trỗi tại giao ban Vườn Treo đột xuất vào chiều Thứ Tư ngày 8/7 tuần này.
Mong mọi người thu xếp tới cho vui.

Xem:

1. Giao ban Vườn Treo đột xuất Thứ Tư, 8/7 - HữuThành - 6/7/2009 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.