Giao ban T7

Start:     Jul 5, '09 08:00a
Location:     Café "Đôi khi": 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - Tp.HCM


Sau khi "Hội quân" thành công tại Đà Nẵng. đoàn t/p Hồ Chủ tịch đã tới nhà đầy đủ và họp giao ban ở Đôi Khi. A.Xuan Minh đem máy Sony6.1 "kể" lại cho những ai không tham dự được xem toàn cảnh ngày hội tưng bừng, thành công rực rỡ. Tiếc rằng DS quên "Taplop" nên chỉ vài người như HCQ và TM được thưởng thức... Xem tiếp

Xem:

Xem thêm: