Hội ngộ đầu năm - Kiến Quốc

Start:     Jan 29, '09 8:00p
Location:     HN - nhà Bắc “bu”

Bắc 'bu', Anh Minh, Đỗ Dũng K6,  Vinh 'sái', Quang Việt, Hoàng Sùng, bác Thuận 'sẹo' K3, Cả Phát (kèm theo cả thằng cháu nội), Phan Hòai Lưu và con trai (ngồi bìa trái)
...
có điện thọai Phan Hòai Lưu: “Tao ra đây đã 2 hôm nay. Mày lại ngay nhà Bắc “bu” gặp anh em!”. Mệt thật nhưng cũng phải đến vì đây là dịp hiếm có, nhất là Quang Việt cũng ra ăn tết.

Tới cổng thì gặp vợ chồng Vinh “còi” cũng vừa ập xe tới. Anh em đang ồn ào như sôi. K3 có bác Thuận “sẹo”, k5 có Vinh “sái”, Bắc “bu”, Hoàng Sùng, Cả Phát (kèm theo cả thằng cháu nội), k6 có Đỗ Dũng, Anh Minh, sau có thêm Thắng “híp”. Anh em nâng lên hạ uống nhưng "khiêm tốn" hơn. Già rồi mà!...

(KienQuoc - 30/1/2009)

Xem:
1. Hội ngộ đầu năm - KienQuoc - 30/1/2009 – Blog “BẠN TRỖI K5”.