Kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 2015


Kính dâng lên hương hồn 30 Liệt sỹ của trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi đoạn phim sau đây để tưởng nhớ đến các anh - những người đã hy sinh cho độc lập, tự do và hòa bình của đất nước.