Lịch sử Khóa 6


Phim trình chiếu trong buổi họp mặt K6 toàn quốc tại Đà nẵng tháng 5/2017