Ảnh xưa của bạn Kim Hồ (2)

Đăng lại các ảnh xưa của bạn Kim Hồ chia sẻ trên FB (có chỉnh sửa chút ít).


Đoàn Văn LuyệnBình tũn
FB Meo Ha - 17 Tháng 5 lúc 6:01·