Gặp mặt Đà Nẵng - Ngày 05/05/2017


Gặp mặt Đà Nẵng 2017


Ảnh Bạn Trỗi Miền Trung, FB các bạn K6.Video: FB Hà Trần
Xúc động khi nghe K6 đồng ca bài Trưởng ca VHQĐ Nguyển văn Trổi - Video Tuấn Huỳnh, 6 tháng 5, 2017
Còn tiếp - sẽ cập nhật liên tục ... Mời các bạn đón xem