Danh sách đoàn viên 1968-69


Danh sách đóng Đoàn phí của Kim Hồ lưu giữ.

Danh sách đoàn viên này là những bạn được kết nạp từ tháng 2/1969 về trước. Còn từ tháng 2/1969 đến khi giải tán trường có nhiều bạn đươc kết nạp nữa chứ ! Có lẻ sau đại hội liên chi 2/1969 mình không phụ trách thu đoàn phí nên không có ds các bạn kết nạp sau tháng 2/1969.
Đây là BCH Liên chi đoàn 9 hè 1970. Các bạn có nhận ra những ai không ?

Nguyễn Kim Hồ: Đứng sau là thầy Soạn và Nguyễn thị Thành. Ngồi sát thầy phía sau là Huy Hùng. Những người khác tự nhận (nếu có) và nhờ các bạn xác định giúp !
Trong danh sách bạn Trỗi k6 mình thấy thiếu cái tên Trần Lô Giang vào đoàn sớm hình như có trong BCH Liên chi đoàn ??!
BCH liên chi đoàn lúc ấy 11 người có thể là: Hùng, Hoàng, Hồ, Trọng, Thị Thành, Thiệp, Hà Tuấn, M Chinh Vũ Hùng, Đỗ H Bình...FB Meo Ha >> Bạn Trỗi K6 - 14 Tháng 5 lúc 6:03