Chia buồn với Duy Đảo

Hôm nay gia đình thông báo:
“Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tịn: Chồng, Cha của chúng tôi là ông Nguyễn Duy Đảo đã từ trần lúc 17g56 ngày 10 tháng 11 (18 tháng 9 âm lịch) năm 2014. Lễ viếng bắt đầu lúc 7g30 ngày 12 tháng 11, lễ di quan lúc 7g00 ngày 13 tháng 11.
Kính báo”


Đề nghị AE k6 SG tập trung viếng bạn vào lúc 9g30 ngày mai, thứ Tư, 12/11/2014 tại nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ lão, GV.
BLL K6 HCM