Đảo ơi...            Thật buồn khi phải chia sẻ tin này...

Tran Kienquoc (10/11/2014)

Duy Đảo đã đi

Chiều, Tăng Tiến báo tin buồn: Duy Đảo

Nguyễn Duy Đảo


Đảo mỡ
0903831189 Viber
100007599371536@facebook.com
SG

1969

2011

đi lúc 17.56 rồi.
Thương nhớ bạn quá!