Gặp mặt Budapest

Chủ nhật 5/5/2013, Thu Hồng và EGK9 (tham dự hội thảo KH) đã sang Budapest vài ngày, AE có dịp gặp mặt nói chuyện xưa.


Ảnh: Thu Hồng