Đón khách Đại Từ - Kiến Quốc

Start:     Jun 18, '09
Location:     Quán 189 Xã Đàn = Bia Hiếu "béo", HN.

Chủ nhật trước có đoàn k2 lên Yên Mỹ chơi. Anh em trong Đảng ủy, Ủy ban hẹn tuần này có việc về HN. Vậy là yêu cầu giành trưa nay cho trường Trỗi tiếp khách. Đòan Mỹ Yên có anh Quang bí thư, anh Điều chủ tịch và Tuấn hiệu trưởng THCS của xã. Trưởng ban Bùi Vinh hẹn tiếp ở quán 181(9) Xã Đàn, thành phần có các anh Giao k2, Thái Chi k3, Hữu Thành, Từ Ngữ k4, Quốc k5. Hay hơn có Bằng "ruồi" k6 và Thắng "hói" k7 là bạn học Sĩ quan Thông tin với anh Quang bí thư hơn 30 năm trước. Sau đó em Thúy cũng có mặt. Nóng như thiêu nhưng vui vì có bia lạnh và phòng máy lạnh tại Bia Hiếu "béo" (do Mạnh Thắng book) làm mát lòng mát dạ.
Nhiều việc được trao đổi. Xã mời anh em ta tháng 10 này lên khánh thành đường trải nhựa từ huyện về. Anh em địa phương rất quý tình cảm và những gì anh em các khóa đã đóng góp cho xã.
Sau đó còn ngồi ăn kem và uống cà phê chia tay. Các anh phải về vì còn nhiều việc. Hiếm có tình bạn đẹp như thế!
Kiến Quốc.


Xem:

1. Đón khách Đại Từ - Kiến Quốc - 18/6/2009 – Blog “Bạn Trường Trỗi”.