Nguyễn Văn Trỗi trường chúng ta - Trần Bắc Hải K5

Xem: NGUYỄN VĂN TRỖI TRƯỜNG CHÚNG TA - Trần Bắc Hải, 3/4/2009 - Blog "Bạn Trường Trỗi"NGUYỄN VĂN TRỖI TRƯỜNG CHÚNG TANhạc và lời: Trần Bắc Hải K5


1.
Sinh ra trong khói lửa
Lửa hồng thắm trong tim
Tắm chung dòng suối nhỏ
Tình bạn ta từ đó
Ngày xưa về Đại Từ
Đoàn quân xây chiến khu
Có người cha đi trước
Có đoàn con bước theo
2.
Chân đi trên quê nhà
Đại Từ Hưng Hóa Trung Hà
Quế Lâm còn nhắc nhở
Bạn xưa nay còn đó
Trại Cau nhớ Trại Cờ
Suối Chì nhắc Bom Bo
Có về qua La Yến
Nhớ về thăm Gốc Đa
Điệp khúc:
Nguyễn Văn Trỗi trường chúng ta
Gặp nhau ta nhớ tháng năm phôi phai
Tình người xanh thắm khi trên đầu bạc tóc
Chiến khu xưa không còn lớp học
Mà còn đập mãi con tim yêu thương
Mà còn sáng mãi tên Anh tên TrườngNguyễn Văn Trỗi trường chng ta
Nguyễn Văn Trỗi trường chng ta