Giao lưu "cấp nhà trường" - Kiến Quốc

Start:     May 29, '09 4:00p
Location:     Quán bia Cường Hói 19C Hoàng Diệu (CLB Quân nhân)
phòng VIP của anh em k6


...Chiều qua, anh em (K5) tụ tập ở quán bia Cường Hói 19C Hoàng Diệu (CLB Quân nhân). Nhiều bạn cũ lâu ngày mới gặp nhau...Bên cạnh có phòng VIP của anh em k6. Vậy là giao lưu "cấp nhà trường"...

(KienQuoc, 30/5/2009)Xem: