Những gương mặt K6

Gặp mặt Nha Trang 05/2018


Nguyễn Kim Hồ 22/5/2018 14:17 ·
Những gương mặt k6-TSQ Nguyễn Văn Trỗi gặp mặt lần thứ 1 tại Đà Nẵng và lần thứ 2 tại Nha Trang.
Theo danh sách Tạ Chính 2017 và Hà Chí Thành 2018 (Theo vần ABC). Họ đã sống và học tập cùng nhau thời niên thiếu. Sau 47,48 năm thầy trò có dịp gặp nhau. Họ chủ yếu tâm sự, ...kể chuyện cho nhau nghe về thời niên thiếu. Hai lần gặp nhau còn quá ít. Tuổi thầy trò nay đã U90, U70 rồi, nếu sức khỏe còn cho phép, Họ sẽ muốn gặp nhau dài dài cho đến cuối cuộc đời. Vẫn có bạn chưa nhận ra nhau vì lâu quá rồi.

Xem cho kỹ để nhớ bạn nhé, không thì già rồi dễ lú lẫn!!Đà Nẵng 5/2017
K6 + K96

K6 + K96


Nha Trang 5/2018
K6 + K96

K6 + K96


Hung Chi
Lần gặp mặt lần thứ 2 tại Nha Trang có 74 bạn Trỗi tăng hơn 3 bạn, đặc biệt có 2 bạn nữ. Lần 2 vắng 16 bạn đã tham gia lần 1 ở Đà Nẵng nhưng có thêm 19 bạn mới tham gia như vậy cả 2 lần có 80 bạn tham gia để tâm sự và nhận diện nhau. Đặc biệt lần 2 số các phu nhân đi cùng tăng vọt nói lên tính hấp dẫn của sự kiện hội khóa...


Nguyễn Kim Hồ: ... các cặp đôi k6