Trồng cây lưu niệm tại Trại Cờ

Kỷ niệm 50 năm Trường Nguyễn Văn Trỗi (15/10/1965 - 15/10/2015)


Trồng cây lưu niệm tại Trại Cờ

Xem tại đây