Hình ảnh 13


HÌNH ẢNH 13

(Đại Chúng sưu tầm trên NET)
 
 NHẬN XÉT:

Ơ hay! Thằng cao bồi Viễn Tây
Chăn bò bên Mỹ lại ở đây?...
Hàn Quốc, em ơi chơi xấu thế
Quân tử Tàu, anh đâu mượn tay?

Kể ra tình thế cũng hơi gay!
Lỡ rồi diễu võ với dương oai...
Hú hồn! Qua rồi thời hoang dại
Chứ không, đã phải chịu cảnh này: