Thơ Bút Tre(Dựa hơi từ điển mở Wikipedia và quyển "Bút Tre, thơ và giai thoại", tác giả: Ngô Quang Nam, NXB Văn hóa-Thông tin, 2008)

Xin nhấp chuột vào mục cần đọc để xem chi tiết