Trỗi Bu đón Đoàn Khánh

Nhân dịp Đoàn Khánh sang công cán tại Budapest, AE Trỗi Bu đã có buổi đón bạn tại nhà Triều ngỗng. Cũng đến 30-40 năm mới lại gặp mặt.

Tại nhà Triều ngỗng
Tại nhà Triều ngỗng  X2000