Kỉ niệm 30/4, 1/5

Start:     Apr 30, '12
End:     May 1, '12
Location:     Blog
Ảnh: Thanh Minh K4.
Xem Blog Bạn Trỗi:

  1. 30.4.1975 - hameok6, 30/04/2012.
  2. 30/04 tại HA NỘI - Bạn Trỗi khóa III, 30/04/2012, Blog K3.
  3. Giới thiệu ca khúc "Vết thương" của N/S Bắc Hải - TQtrung, 30/04/2012, BanTroik5New.
  4. Thắng đâu đánh đấy - HữuThành.Nguyễn, 1/05/2011, Blog K4.
  5. Chiến tranh giữa các vì sao - Thanh Minh K4, 1/05/2012, Blog Bạn Trỗi gốc Miền Trung.