Du Thái - hameok6

Du Thái ko vào mùa ... Thu.
Có mấy đoạn quay bằng máy ảnh / điện thoại vì máy quay "giở chứng" giữa chừng do chủ nhân dốt!

haeo

from ÚT TRỖI, Thứ sáu, ngày 11 tháng năm năm 2012