Thăm thầy Điền - hameok6

Start:     Feb 9, '10
Location:     Tp HCM


Thăm thầy Điền

hameok6

k4 thăm chúc Tết thầy Điền 9/2/2010k4 thăm chúc Tết thầy Điền 9/2/2010.

Sáng nay “phái đoàn” k4 đã đến thăm chúc tết thầy Điền. Thầy cô mạnh khỏe và rất vui. Thầy nhắc lại nhiều chuyện xưa. Chuyện ở trường Trỗi và cả chuyện hồi thầy và thầy Trường Sinh còn là lính tiểu đoàn 307. Thầy hỏi thăm tới thầy Hồng Tuyến và các thầy cô khác. Mới biết học trò tụi mình chính là mối liên lạc giữa các thầy cô của trường. Có lẽ AE mình cần tổ chức nhiều hơn (ko chỉ 20/11) các buổi thầy cô gặp mặt nhau.

Ra về, thầy chúc toàn thể thầy trò trường Trỗi mạnh khỏe. Mọi người đều vui vẻ, chỉ riêng có thằng em k6 mặt “méo xẹo” vì phải xách giỏ quà cho mấy ông anh già!!


Xem:
1. Thăm thầy Điền - hameok6, 09/02/2010, Blog K4
2. THÔNG BÁO - JM, 04/02/2010, Blog K6


Hit Counter