Hồn Tử Sĩ

Hồn Tử Sĩ
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
Nhạc tang lễ

    Đêm khuya âm u
    Ai khóc than trong sương mù?
    Gió rít qua lũy tre như nghiến răng vương mối thù
    Hồn ai kia đau xót chơi vơi?
    Hồn quân Nam căm uất chưa nguôi.
    Uất khí ngất đất,
    Bao lớp mây che kín trời
    Sóng thét qua bãi lau như nhắc người xưa anh dũng
    Đã hy sinh giữ gìn nước non
    Lòng Bà Trưng vững bền sắt son
    Làn gió đưa sóng trào, nước pha máu hồng rừng gươm đao
    Cờ Bà Trưng lướt gió
    Nước sông Hát cuốn mau.
    Rền rĩ như có người, thoáng nghe gió gọi từ xa xôi
    Có tiếng loa rộn rã núi đồi
    Nào ai yêu nước nhà, yêu giống nòi thề một lòng
    Vùng lên trong mưa gió trong gươm súng
    Đoàn quân anh dũng tiến lên gìn giữ lấy non sông
    Tường đồng là nhân dân
    Là ngàn người chung sức như một đứng lên,
    Ta cùng tiến!
    Quyết giết hết quân thù,
    Đón ánh sáng chiếu rạng nước nhà thắm tươi
    Đến muôn đời

Nhân dân đau thương
Ghi nhớ ơn của bao người
Chiến đấu dâng tấm thân cho nước nhà, cho giống nòi
Nhìn gương xưa liệt sỹ nêu cao
Lòng sôi lên cương quyết noi theo
Nước mắt rớt xuống,
Bao xót thương bên nấm mồ
Khói bốc nghi ngút bay quyện lá cờ
Chưa khô máu những con yêu thác vì nước non
Ngàn muôn năm Tổ Quốc ghi ơn


Xem tại Wikipedia