Mời Giao lưu Thể thao Đầu Xuân ! - bui thang

Start:     Mar 6, '10 08:00a
Location:     Sân Sông Hồng (Sùng Hải) - Sơn Tây


Mời Giao lưu Thể thao Đầu Xuân !


bui thang

Bạn Trỗi HN mời các anh, các bạn tham gia Giải thể dục (Tennis) đầu Xuân, tổ chức
vào ngày Thứ bảy 6/3/2010, từ 8 giờ sáng,
tại sân Sông Hồng (Sùng Hải) - Sơn Tây.
Thể thức: Chia bảng, đấu vòng tròn.

Một số đã đăng ký: Dũng (bò), Hồng Anh, Trần Bình, Tiến (bạc), Đức Hùng, BThắng.
Đòan MN đã đăng ký tham gia 1-2 đôi.
Các anh K5, K6, K7 HN dự kiến tham gia (Chính, Biên, Bình, Trung k6, ...) nhưng chưa chốt danh sách.

Ban Tổ chức: Trí Dũng, Ngô A Vinh, Châu (tiu) - k8.
Xem:
1. Ảnh: SUNG HAI TENIS 6.3.2010 - k8nvt, 06/03/2010, Picasa Web Albums Blog K8-TSQ.
2. Mời Giao lưu Thể thao Đầu Xuân ! - bui thang, 24/2/2010, Blog K8.