Vườn Treo đón bạn - Quang Trung

Start:     Feb 26, '10 6:00p
Location:     Nhà hàng bia Vườn Treo Pacific, 281 Đội Cấn Hà Nội.


Vườn Treo đón bạn

Quang TrungHữuThành.Nguyễn nói...

"Đây là ... ... em của Thanh Hà k4, rất la cà trong các hội Trỗi..."


Xem:
1. Vườn Treo đón bạn - Quang Trung, 26/02/2010, Blog K4


Free Hit Counter