K7: Thăm nhà bạn Liệt sĩ - Khắc Việt

Start:     Feb 6, '10
Location:     HN - TP HCM - Nam Định

Thăm gia đình Liệt sĩ Đặng Đình Kỳ 6/2/2010 Thăm gia đình Liệt sĩ Đặng Đình Kỳ 6/2/2010

Thăm gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đức Thảo 6/2/2010 Thăm gia đình Liệt sĩ Nguyễn Đức Thảo 6/2/2010... Hôm qua anh em K7 lại rủ nhau đến thăm các gia đình liệt sĩ trong khóa. Cứ năm hết tết đến là đi , việc nghĩa việc tình nhắc nhau mà làm chứ chẳng có tổ chức nguyên tắc nào bắt cả ...

Khắc Việt

Xem:
1. Thăm nhà bạn Liệt sĩ. - Khắc Việt - 06/02/2010 – Blog K8.