Họp BLL Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi
Chiều ngày 04/02/2015, tại Hà Nội, BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức họp. Thành phần tham dự gồm: Lê Kinh Tuyến K1, Lương Sơn K2, Lữ Thái K3, Cát Thịnh K4, Ngô Thế Vinh K5, Nguyễn Thắng K6, Hoàng Mạnh Thắng K7, Bùi Chuẩn, Nguyễn Thị Thái K8.
Trưởng BLL Trường Bùi Vinh chủ trì cuộc họp gồm các nội dung sau:
  1. Kiểm điểm việc thực hiện các công việc từ cuộc họp lần trước
  2. Những công việc chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1965 - 2015)
  3. Báo cáo tài chính thời gian từ cuộc họp BLL kỳ trước tới nay
Trưởng BLL Trường: Bùi Vinh.