Khóa 2 HN du hí - Quang Việt k2

Start:     Sep 24, '11
Location:     Nhà nghỉ bạn bè Cối Xay Gió - Thung Nai, Hòa Bình

Tiến tới kỷ niệm lần thứ 46 "ngày sinh" trường TSQ NVT và 47 năm ngày anh Trỗi hy sinh, K2 đã tổ chức chuyến đi giã ngoại lên "Cối xay gió" trên hồ Hòa bình.
...
Đoàn đã được "chúa đảo" Trần Đức Duy đón tiếp và mở tiệc trọng thể chiêu đãi với các món đặc sản của vùng hồ Hòa Bình và Thung Nai...
(Quang Việt k2)


Xem:
  1. Khóa 2 HN du hí - Quang Việt k2, 27/09/2011, Blog K5.

Xem thêm:
  1. K3 phía bắc gặp mặt truyền thống - Tin chung, 08/08/2011, Blog K6.
  2. Phượt "Cối xay gió" - Tr.trung, 27/11/2010, Blog K4.
  3. Thung không có Nai chỉ có Cá - Tuong Lai, 27/11/2010, Blog K4.
  4. Cối xay... cá xông khói - HữuThành.Nguyễn, 25/11/2010, Blog K4.
  5. Thăm Cối Xay Gió ở hồ Hoà Bình - Bùi Thắng k8, 17/07/2009, Blog K5.k2K2 HN tại "Nhà nghỉ bạn bè - Cối Xay Gió" Thung Nai, Hòa Bình 9/2011