K7HN thăm Trung Hà và Hưng Hóa

Start:     Sep 11, '11
Location:     Trung Hà và Hưng Hóa
Dưới cột cờ tại Hưng HóaDưới cột cờ tại Hưng Hóa

Tại Trung HàTại Trung Hà

Xem:
  1. K7 HN đi Trung hà - Hưng hóa - VNQ; 18/09/2011, Blog K8.