Hy vọng

Hy vọng

Kiến Quốc

Chiều nay, em Võ Nguyên Tuệ, em trai LS Võ Nguyên Trọng k6, điện thoại cho báo tin:
"Có khả năng cao, em chỉ dám nhấn mạnh 3 từ "khả năng cao"... tìm thấy hài cốt anh Trọng nhà em".
Tuệ kể:
"Vừa rồi gia đình LS cùng CCB của Sư đoàn 1 QK9 đã về Kiên Giang tìm hài cốt LS theo sơ đồ còn lưu lại. Với 9 mộ tại khu vực này đã tìm thấy 8 bộ hài cốt. Đặc biệt có 1 anh nằm cạnh mộ anh Trọng hình như cũng tìm thấy... Gia đình em hy vọng...".
Theo nguyên tắc mới, toàn bộ mẫu hài cốt phải được thử ADN với mẫu của thân nhân. Tuệ đã gửi mẫu tóc, móng tay cho cơ quan giám định. Sau khoảng 1 tháng sẽ có kết quả.

Cầu trời cho điều đó trở thành sự thật!

Xem thêm:
Tiếp nhận mẫu phẩm giám định gen tìm liệt sĩ - Quang Thanh, 28/09/2011, Blog K6.

Liệt sĩ Võ Nguyên Trọng, hy sinh  tại Mặt trận Kiên Lương - Kiên Giang     năm  1972.Liệt sĩ Võ Nguyên Trọng,
hy sinh tại Mặt trận Kiên Lương - Kiên Giang năm 1972.