Các bạn Trỗi có thể thắp hương trực tuyến cho LS Nguyễn Mạnh Minh k6


Đọc Tuổi Trẻ biết các bạn trẻ TpHCM đã làm xong trang web: http://nghiatrangtruongson.quangtri.gov.vn/

Tôi đã vào và tìm được mộ:

Họ tên liệt sĩ: Nguyễn Mạnh Minh.
Năm sinh: 1953
Năm hy sinh: 25/03/1972.
Nguyên quán: P2, KTT Nam Đồng, Đống Đa.
Tỉnh: Hà Nội.
Phân Khu: Khu I - Khu mộ: hno - Lô mộ: I
Hàng mộ: k - Số mộ: 6

Sau đó có thể dâng hoa, thắp hương được cho bạn.


Tại Trang chủ >> chọn Bản đồ 3D >> Điền Nguyễn Mạnh Minh vào ô Tên liệt sĩ ...
     Đường từ cổng vào mộ bạn

Đường từ cổng vào mộ bạn Toàn cảnh nghĩa trang
Đường từ cổng vào mộ bạn
Đường từ cổng vào mộ bạn Khu I
Đường từ cổng vào mộ bạn mộ bạn

Đăng lại bài viết của TranKienQuoc (đã đăng tại Blog bantroi5: Thứ năm, ngày 21 tháng 7 năm 2011).