"Nhóm nhỏ" BanTroi K4, K8, K9 đi xuyên Việt

Start:     Feb 21, '11
End:     Mar 6, '11
Location:     HN - Huế - Đà Nẵng - Quy Nhơn - Nha Trang - TP HCM


Thành phần:
Khóa 8:
Sùng Hải, Vũ Trung, Bùi Việt Sơn, Phan Tú Tùng,
Từ Đà nẵng có thêm Kiếm (Khóa 8) bay từ Thành phố HCM ra để đi cùng đoàn
Bạn của Trỗi: Hải Tám ngón, Dũng (?),
Khóa 4: Nguyễn mạnh Dũng...

(HữuThành.Nguyễn)


Xem: