K4 gặp mặt đầu năm

Start:     Feb 26, '11 10:00a
Location:     Nhà hàng Bia hơi Tiệp Gold Malt 34G Trần Phú, Hà Nội


Ăn ngon, hiềm một nỗi hơi chật nên không bố trí chụp ảnh chung, điểm danh hơi bị khó.
Các cháu phục vụ tận tụy khi cõng anh Vũ Mạnh Hùng lên tận lầu 2 (gác ba ngoài Bắc) để gặp gỡ anh em.

(HữuThành.Nguyễn)


Xem: