Hà Nội giữa tuần - hameok6

_ hameok6 _


Đang ở HN, cuối tuần buồn hiu....Đang ở HN, cuối tuần buồn hiu....

... nhưng giữa tuần gặp AE thì quá zdui! ... nhưng giữa tuần gặp AE thì quá zdui!

 
May mà còn "sống" tới giờ này. Trỗi mà gặp nhau thì chẳng biết buồn là cái gì. Gió hay lạnh thì cũng đáng sợ thiệt, nhựng ko có việc gì sợ, chỉ sợ ko có bạn !!!

Đăng lại bài của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 29 tháng ba năm 2011).