K7 HN họp mặt đầu xuân

Start:     Feb 20, '11 09:00a
Location:     1B đường Bắc Sơn_Ba Đình_Hà Nội


Đầu Xuân Tân Mão, khóa 7 trường Nguyễn Văn Trỗi khu vực Hà Nội tổ chức gặp mặt anh em.
(Hoàng Mạnh Thắng)


Xem: