Thông tin: Thầy Chí Tâm ốm, nằm Viện Tim mạch - Bv 108Thông tin

bui thang

Thầy Nguyễn Chí Tâm, Hưng Hóa 22/12/2007Thầy Nguyễn Chí Tâm
Hưng Hóa 22/12/2007


Hôm qua, nhận được tin nhắn từ các anh K6:
Thầy Chi Tâm - giáo viên dạy tiếng Nga trường mình (thày dạy khóa 8 từ hồi lớp 5) - hiện đang ốm nằm viện
Ban liên lạc Lê Dũng và một số bạn đã đến thăm thày, tại Viện Tim mạch - Bv 108.
Mong thày yên tâm điều trị, chóng bình phục.Được đăng bởi bui thang vào lúc 07:50 Thứ ba, ngày 08 tháng sáu năm 2010
Đăng lại tin của bui thang (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 08 tháng sáu năm 2010)