Họp mặt k5 phía Bắc

Start:     Dec 26, '09 11:00a
Location:     Quán Vườn Treo - 281 Đội Cấn, HNẢnh (trái qua):<br>- Hàng sau cùng: Trần Đức Thành, Phan Tuấn Khôi, Tạ Minh (cận), Nguyễn Trọng Huấn, Hoàng Việt, Trần Minh Sơn, Đặng Dũng (ngố), Hà Văn Công, Lê Chí Hòa, Sĩ Bắc, Trịnh Mạnh Tường, Hải Thành, Khánh Vân, Nguyễn Đôn Nhân, Thế Dũng, Ngô Cửu, Việt Châu, Hoàng Sùng..<br>- Hàng giữa: Bùi Chương, Việt Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng, Mai Lâm, Hoàng Văn Chương, Vũ Hữu Việt (Nam Định), Cát Thịnh, Lương Quốc Minh, Hoàng Minh Sơn, Công Chính, Chí Sơn, Hồng (toạc).<br>- Hàng ngồi: Hoàng Việt Dũng (loa), Tường Anh (vợ Kỳ Bắc), Xuyên, Hoa, cô Tâm, Mẫn, Thúy, thầy Phong, Kỳ Bắc, Đức Thắng, Dũng Minh, Ngọc Nghĩa (cáo).
Ảnh (trái qua):
- Hàng sau cùng: Trần Đức Thành, Phan Tuấn Khôi, Tạ Minh (cận), Nguyễn Trọng Huấn, Hoàng Việt, Trần Minh Sơn, Đặng Dũng (ngố), Hà Văn Công, Lê Chí Hòa, Sĩ Bắc, Trịnh Mạnh Tường, Hải Thành, Khánh Vân, Nguyễn Đôn Nhân, Thế Dũng, Ngô Cửu, Việt Châu, Hoàng Sùng..
- Hàng giữa: Bùi Chương, Việt Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng, Mai Lâm, Hoàng Văn Chương, Vũ Hữu Việt (Nam Định), Cát Thịnh, Lương Quốc Minh, Hoàng Minh Sơn, Công Chính, Chí Sơn, Hồng (toạc).
- Hàng ngồi: Hoàng Việt Dũng (loa), Tường Anh (vợ Kỳ Bắc), Xuyên, Hoa, cô Tâm, Mẫn, Thúy, thầy Phong, Kỳ Bắc, Đức Thắng, Dũng Minh, Ngọc Nghĩa (cáo).

Xem: