100 Ngày Lê Quốc Bình - dathb136

Start:     Dec 3, '09
Location:     Tịnh xá Trung tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, TP HCM


dathb136

Hôm nay ngày 3/12 tức ngày 17/10 ÂL. Gia đình Quốc Bình tổ chức cúng 100 ngày cho anh tại Tịnh xá Trung tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, cách nhà anh Kiến Quốc không xa. Một số hình ảnh tại buổi lễ:Má vợ,con trai,Quốc Dũng em trai,Bắc Hà em gái Quốc Bình.Má vợ, con trai, Quốc Dũng em trai, Bắc Hà em gái Quốc Bình.

Tịnh xá Trung tâm.Tịnh xá Trung tâm.
Khuôn viên tịnh xá. Khuôn viên tịnh xá.

Các nhà sư đang chuẩn bị cơm chay sau buổi lễ.Các nhà sư đang chuẩn bị cơm chay sau buổi lễ.Nơi để tro, cốt Bình và vợNơi để tro, cốt Bình và vợ.

Bình tro của Bình và vợ.Bình tro của Bình và vợ.
Thắp nhang cho bạn, chia tay mọi người. Thầm nhớ tiếc một bạn Trỗi sớm ra đi.,.

Đăng lại bài viết của dathb136 (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ năm, 3 tháng mười hai, 2009)

Xem bài viết:
  1. 100 Ngày Lê Quốc Bình-một bạn Trỗi khóa 6 ra đi. - dathb136, 3/12/2009, Blog K8
  2. Một bạn Trỗi đã ra đi vĩnh viễn. - Ban Troi k6, 26/8/2009, Blog K6
  3. TRANH CHỮ - KST. Hà nội 1/6/2003, AMk3 giới thiệu 28/8/2009, tại Blog K3.
  4. Viếng bạn - hameok6, 28/8/2009, tại Blog "Bạn Trường Trỗi”.
  5. Những ngày cuối của Quốc Bình - bantroik5sg, 27/8/2009, Blog K6
  6. Một bạn Trỗi đã ra đi vĩnh viễn. - dathb136, 26/8/2009, Blog K8
  7. Một chuyến đi thăm bạn - Huỳnh Hồng, 10/3/2008, Blog K6
  8. Bạn tôi - Lê Quốc Bình - trong: "Những bài học khó quyên..." - Nguyễn Hoàng Anh K6, SRTKL-2, Tr.: 500-503Free Hit Counter