Đám cưới con gái Quốc Thông


05/09/2014, Trung tâm hội nghị quốc tế - 6A Chu Văn An, HN.

Ảnh từ FB Trung Le, Minh Nguyen