Kỷ niệm 2/9

Start:     Sep 2, '09
Location:     Blog


Từ 2/9/1945, Việt Nam có ngày Độc lập. Ảnh dongautaivietnam


- … Cả nửa thế kỷ đã trôi qua, có cảm giác cái không khí Tết Độc lập của ngày xưa không còn. Nhưng dù thế nào với chúng tôi kỷ niệm về những ngày ấy sẽ sống mãi vì để có được Tết Độc lập đã phải hy sinh bao xương máu của ông cha, anh em, đồng đội, bạn bè. Chúng ta đừng bao giờ quên!

(Trần Kiến Quốc, 31/8/2009) Xem tiếp...


Xem: