Dư âm DMĐ - hameok6

hameok6 

Lính Trỗi đông như ngày hội trườngLính Trỗi đông như ngày hội trường


Có cả đại diện trường BéCó cả đại diện trường Bé


aDMĐ được tặng thưởng huy chương 'Vì sự nghiệp âm nhạc VN' kèm theo hiện kim 100.000 đồngaDMĐ được tặng thưởng huy chương "Vì sự nghiệp âm nhạc VN"
kèm theo hiện kim 100.000 đồng
aDMĐ được tặng hoa tới mức ko hát nổiaDMĐ được tặng hoa tới mức ko hát nổi

Gửi bởi hameok6 lúc 8:32 CH Thứ sáu, 11 tháng chín, 2009
Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Thứ sáu, 11 tháng chín, 2009)


Xem bài viết: