Giao ban T4

Start:     Apr 5, '09 08:00a
Location:     Café "Đôi khi": 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - Tp.HCM


Mời các bạn Trỗi và những người có liên quan tới dự buổi cafe giao ban tổ chức vào sáng chủ nhật đầu tiên của các tháng:
Thời gian: từ (sau) 08g sáng chủ nhật ngày 05/04/2009.
Địa điểm: Café "Đôi khi" số 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - HCMC.
Nội dung:
  • "Kiểm điểm" quá trình hoạt động trong tháng, và
  • "bàn về" chuyến đi Điện biên phủ của TM.

Trung Liêm, ĐT.0989787868.


Xem:
  • Giao ban T4 - Hà Chí Quang, 3/4/2009 tại Blog "Bạn Trường Trỗi"

Xem thêm: