Tới nhà anh nuôi Đoàn Văn Luyện


FB Phương Tuấn Nguyễn - 13/06/2017 12:07
... 15 h hơn đã tới nhà anh nuôi Đoàn Văn Luyện, Trung An, Bình Thạnh Quảng Ngãi. Có ông cháu Công An huyện nên phóng bạt mạng. Con gái lần đầu tiên gặp bác Luyện cầm ảnh cũ thấy giống cô Hoa. Sang vườn thăm cháu ông anh hái mấy quả đu đủ cho hai bố con.

Xem thêm bài liên quan:
  1. Thăm anh Đoàn Văn Luyện - Nguyễn Phương Tuấn K8, Thứ ba, ngày 09 tháng 06 năm 2015, Blog K6.
  2. Chuyện đi tìm dũng sĩ diệt Mỹ Đoàn Văn Luyện - TranKienQuoc, Thứ Hai, tháng 9 08, 2014, Blog K6.
  3. Dũng sĩ thiếu niên Đoàn Văn Luyện - Kiến Quốc Thứ Ba, tháng 6 30, 2009, Blog K6.