Gặp gỡ các Bạn Trỗi K6 tại tp Quy Nhơn
Vui quá, cùng các bạn trỗi k6, Hùng Quân, Cảnh Trọc, Võ Hùng, Ngọc Phúc, vợ chồng Vĩnh Chinh và anh Diện bạn học thể thao của Quân!

Tại quán ngon 32 Nguyễn Tư tp quy nhơn cùng Vĩnh Chinh, Cảnh trọc k6 trỗi! (11/06)