Thuyết tương đối

THUYẾT TƯƠNG ĐỐI


Có người đề nghị Anhxtanh
Albert Einstein
Albert Einstein năm 1921
(Albert Einstein, 1879-1955), nhà vật lý được thừa nhận vĩ đại nhất thế kỷ XX, giải thích thật đơn giản để người bình thường cũng hiểu được thuyết tương đối mà ông đã sáng lập. Nhà vật lý thiên tài nói:
   - Này nhé, bạn hãy mường tượng mình đang ngồi trên chiếc chảo nung cực nóng trong một vài giây thôi, bạn sẽ cảm thấy rằng thời gian dài như vô hạn. Bây giờ, bạn lại tưởng tượng rằng mình được ôm cô đào Máclin
Marlene Dietrich
Marlene Dietrich trong phim Morocco
(Dietrich Marlene), ngôi sao màn bạc nổi tiếng của chúng ta trong năm phút, bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, chỉ là khoảng chớp mắt. Thuyết tương đối là như thế đấy!

Sưu tầm
LB: - Lời giải thích "tối mịt" của thiên tài!
      - Thời gian "co dãn" theo chủ quan cảm giác của con người là một sự thực. Nhưng thuyết tương đối của Anhxtanh đâu phải nói về điều ấy?
      - Thuyết đó chỉ ra rằng không-thời gian của một hệ chuyển động co lại dần theo chiều tăng vận tốc của hệ đó, và đó là một sự thực khách quan, không phụ thuộc vào tâm-sinh lý của con người.
      - Hiện nay, thuyết tương đối (cả "hẹp" lẫn "rộng") là một trong hai thuyết (thuyết kia là "Cơ học lượng tử") hợp thành nền tảng cơ bản nhất của vật lý hiện đại. Dù thế, nó là một học thuyết...sai lầm!!! Không ai tin điều này ư? Hãy đợi đấy!...