Tình hình sức khỏe của các thầy: (1) Thầy Hồng Tuyến: đang điều trị tràn dịch màng phổi tại phòng A6, khoa A5, Viện 175. (2) Thầy Trần Sinh: sau khi hồi sức tích cực, chạy thận lọc máu, nay đang điều trị ngoại trú tại A8, phòng 5. Ngày 20-21/5/2011, Nam Điện, rồi Hà Chí Thành, Duy Đảo k6 cũng vào thăm thầy Tuyến và thầy Trần Sinh. Mong 2 thầy sớm khỏe! (TranKienQuoc http://bantroi5.blogspot.com/2011/05/tinh-hinh-suc-khoe-thay-co.html ; http://bantroi5.blogspot.com/2011/05/vai-hinh-anh-voi-thay-hong-tuyen-van.html)