Câu lạc bộ sưu tập tranh họa sĩ Phạm Lực tại Bắc Ninh

Xem:

Lễ ra mắt Câu lạc bộ sưu tập tranh Fạm Lực Bắc Ninh